PRAGUE

Team

 

Dobrý den,

přílohou Vám zasílám první dotazník franšízanta a franšízovou smlouvu.

Prosim Vas vyplňte dotazník a pošlete zpět

A na schůzku/zaškolení v kanceláři budete potřebovat notebook, nějakou zakázku – ta klidně může být fiktivní (nachystejte si popis, cenu, výši provize, adresu, prodávajícího vč. adresy a data narození, nějaké rozměry, aspoň 3 fotky na šířku…). Slouží k seznámení se systémem ebrána.

Po zaškolení do systému dostanete fakturu na vstupní poplatek, který činí 3000,- Kč + DPH. Z tohoto obnosu jsou zaplaceny náklady na pořízení a úpravu fotografií, zhotovení návrhů na vizitky a plachty grafikem, smluvní dokumentaci , 500 ks vizitek, první AML proškolení.

K provizním systémům:

a) 100% provize – platíte měsíční franšízový poplatek 3.000,- Kč a inzerci, tj. 4,70 Kč za inzerát a den na 24 inzertních portálech (seznam je součástí přílohy).

b) 80% provize – měsíčně platíte pouze inzerci, tj. 4,70,-  Kč za inzerát a den, když zrealizujete obchod, my Vám vyfakturujeme 20% z vybrané provize.

TOP inzerátů tj. 25,- Kč

Všechny ceny jsou bez DPH.

Mezi těmito modely je možno přecházet. Můžete začít například na 80% a po uvážení zažádat o změnu, která se provádí s dvouměsíční lhůtou. Nový provizní systém začne platit vždy od 1. dne třetího měsíce.

Další platby spojené s Realitní agenturou : 1 x ročně (v lednu) za AML školení 135 Kč, 3 x ročně rada franšízantů 900,-Kč vše + DPH.

S pozdravem a přáním krásného dne,

ALex Lapšinský

lapsinsky@reality-proradost.cz